11 март

Интерактивно обучение през призмата на предлаганите обучения от ЛексАрт

Интерактивно обучение през призмата на предлаганите обучения от ЛексАрт Често в обявленията за обучения в правната сфера на ЛексАрт ще срещате думите интерактивно обучение, интерактивен подход, интерактивен учебен процес. Считаме, …

26 февруари

С какво ще ни помогне алгоритъмът на ЛексАрт при решаване на гражданскоправен казус

С какво ще ни помогне алгоритъмът на ЛексАрт при решаване на гражданскоправен казус? Подготвеният от ЛексАрт алгоритъм е специфично пригоден за прилагане към различни казуси (гражданскоправен казус и др.), като …

26 февруари

За кого са подходящи обученията за решаване на казуси

За кого са подходящи обученията за решаване на казуси? Професионалният живот на всеки юрист  е свързан с ежедневното решаване на казуси. Казусите, с които се занимават правоспособните юристи са част …