fbpx

ЛексАрт

Поемете по пътя към

успеха още днес!

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и протоколи № 10/16.03.2020 г. на съдийската и прокурорската колегии на ВСС за спиране провеждането на конкурса за назначаване на младши съдии, младши прокурори и младши следователи, датите за провеждане на обучението от ЛексАрт ще бъдат съобразени и обявени след решение на съдийската и прокурорската колегии на ВСС обнародвано в ДВ, съгласно чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ за ново насрочване на конкурсните изпити.

Предстоящи събития

Е-Обучения: