Какво представляват предлаганите обучения от ЛексАрт?
Всеки семинар, курс, уорк шоп или друга форма на обучение е подробно описана в обявлението за провеждането си, в графа Обучения. При провеждането на изброените форми на обучения се работи с квалифициран преподавател, предоставят се материали, поставят се групови или индивидуални задачи.

Предлаганите обучения подходящи ли са за мен?
Във всяко обявление за обучение е посочено към каква целева група е насочено. (Целевите групи, към които ЛексАрт насочва усилията си са практикуващи юристи с до 5 години юридически стаж, такива с по-дълъг от 5 г. юридически стаж – адвокати, юрисконсулти, съдии, прокурори, синдици, арбитри, медиатори, помощник-нотариуси, нотариуси по заместване, ЧСИ, помощник – ЧСИ; както и към студенти специалност “Право”, семестриално завършили студенти по право за подготовка за държавни изпити, дипломирани студенти по право за подготовка за полагане на изпит за юридическа правоспособност, кандидати за адвокати, съдии, прокурори, синдици, частни съдебни изпълнители и нотариуси)

Как да се запиша за обучение?
Можете да се запишете, като заявите участието си в избраното от вас обучение на имейл адрес: obuchenie@lexart.bg или на посочения телефонен номер за връзка.

Как се плаща?
Обученията се заплащат посредством банков превод по банкова сметка. След заявка за участие в избраното от Вас обучение ще получите проформа фактура, която съдържа необходимата банкова информация.

Колко подробни са обученията?
Всяко едно обучение е предназначено за колеги-юристи и задълбочено изследва зададената в заглавито си тема.
 

Имам конкретен въпрос? Обучението ще отговори ли на него?
По време на обучението могат да бъдат задавани въпроси на преподавателите и фасилитаторите във връзка с обсъжданата тема. Въпроси свързани с даване на правни консултации и становища, относно конкретни лица и съществуващи между тях правоотношения няма да получат отговор.

Ще получа ли сертификат в края на обучението?
Всеки записал се участник ще получи официален сертификат за преминато обучение.