С какво ще ни помогне алгоритъмът на ЛексАрт при решаване на гражданскоправен казус

С какво ще ни помогне алгоритъмът на ЛексАрт при решаване на гражданскоправен казус?

Алготитъмът за решаване на гражданскоправен казус с обучения от ЛексАрт.Подготвеният от ЛексАрт алгоритъм е специфично пригоден за прилагане към различни казуси (гражданскоправен казус и др.), като се състои от поредица указания, които се изпълняват едно след друго, с цел получаване на обоснован отговор по зададен въпрос.

Алгоритъмът ще ви помогне:

Да се ориентирате правилно във фактическата обстановка изложена в казуса;

Лесно да систематизирате фактите;

Бързо да изведете правните норми приложими към зададените въпроси;

Да изложите последователно, убедително и стилистично издържано намерените отговори в решение на казуса.

Алгоритъмът ще ви води през етапите за решаване на казуси и по този начин ще ви спести време, пропуски в изложението, много грешки и повторенията.