all
Дейността на ЛексАрт е посветена на обучения за юристи от всички области и етапи на развитие в професионалната сфера. Благодарение на дългогодишната си практика, сме добре запознати с предизвикателствата на правната дейност във всичките й аспекти.
ЛексАрт предоставя качествени обучения за студенти по право, млади юристи, в началото на професионалния си път и практици, които желаят да бъдат още по-ефективни в работата си. Предлагаме обучения в областта на Гражданско, Търговско, Данъчно, Вещно, Административно и Наказателно право и процес, Процесуално представителство, Комуникация с клиенти и Законодателни промени, както и подготовка за държавни изпити по Гражданскоправни, Наказателноправни и Административноправни науки. Подходът ни е практически, като се концентрираме върху разглеждането на най-актуалните казуси през призмата на релевантната теория.
Усилията ни са насочени към това да подпомогнем колегите си успешно да прилагат правото, знанията и принципите си, за да постигат с лекота професионалните си цели. Ще се радваме да се присъедините към нас по пътя към успеха!
btopalova
Биляна Топалова е завършила е своето висше образование в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Право”, със специализации “Правораздаване” и “Публична администрация”. От 2014 г., упражнява адвокатската професия и е член на Софийска адвокатска колегия. Осъществява консултиране и процесуално представителство пред всички съдебни инстанции в областите Търговско, Корпоративно, Облигационно и Административно право, Право на европейския съюз и международно право. През 2013 г. става победител в съвместната програма на българо-американската комисия за образователен обмен “Fulbright” и Софийски районен съд и специализира в САЩ, във Федерален окръжен съд, Луизиана. В периода от 2014 г. до 2015 г. организира няколко публични лекции в СУ “Св. Климент Охридски” със съдия Кърт Енгелхардт от Федерален съд, Луизиана на различни теми, свързани с обмяната на знания и опит за българската и американската правна система. По пътя към успеха поставя на първо място обичта към професията и постоянството.
vdimova
Вероника Димова е юрист, който гледа с любознателност и ентусиазъм на професията. Завършила е висшето си образования в Нов български университет, специалност “Право”. Интересите й са в областта на гражданското право и процес. От 2015 г. Изпълнява длъжността юрисконсулт в сдружение с нестопанска цел, развиващо дейност в правната сфера и тази на арбитражните производства. С удоволствие работи с юридически лица с нестопанска цел, участвала е като консултант в различни проекти, обича да общува с клиенти и да намира решения. Вярва, че истински добрият професионалист дава личен пример и има силата да вдъхновява другите да вярват в себе си, за да получават това, което искат.
tzrankova
Цветина Ранкова е юрист, който горещо обича професията си и я упражнява с голяма всеотдайност, воля и креативност. Завършила е своето висше образование в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Право”. Работи в правната сфера повече от 10 години. Има опит като арбитър и медиатор, а от 2014 г. е адвокат и член на Софийска адвокатска колегия. Практикува в следните сфери на правото: Търговско право, несъстоятелност, Корпоративно право, арбитражни производства, Облигационно право, Семейно право, Гражданско-процесуално право и Административно право и процес, медиация. Перфекционист в своята област, вярва, че всичко може да бъде направено по-добре, отколкото е правено до момента.

Освен нашия бизнес модел, ЛексАрт е начин да проявим в света, това което мислим, че е важно. Това, за което сме сериозни. Всичко, което правим има за цел да покаже на тези, които сега преминават през това, което вече познаваме, че има и друг начин да станеш професионалист. И не е задължително той да бъде мъчителен. Всички ние заслужаваме равен шанс за успех и реализация.

ЛексАрт е продукт на нашите приятелство, любов и себеизразяване, на всичко което ние се стремим на бъдем и на общото ни вярване, че да бъдеш сериозен означава да бъдеш свободен. Надявам се нашата страст и нашата енергия да достигнат тези, на които ще бъдат от полза.

Абонирайте се за имейл бюлетин и получете код за -10% отстъпка!
Научавайте първи за нашите нови обучения, материали и публикации!

 С попълването на формата се съгласявате Вашият имейл да бъде използван, за получаване на търговски съобщения от ЛексАрт.