За кого са подходящи обученията за решаване на казуси

За кого са подходящи обученията за решаване на казуси?

Обученията предоставяни от ЛексАрт неободимите знания за решаване на казуси в правната сфера.Професионалният живот на всеки юрист  е свързан с ежедневното решаване на казуси. Казусите, с които се занимават правоспособните юристи са част от реалния живот и от правилното им решение до голяма степен зависят съдбите на хората. Независимо от сферата на правото, от която изхожда дадена ситуация, от правилното извеждане на фактите и обстоятелствата, използването на точните нормативни актове и субсумирането им под правната норма по съобразен със съдебната практика начин зависи това дали ще възтържествува справедливостта или не.

В университета казуси се решават предимно на упражнения, но не и в обема, който да научи студентите как да мислят при зададен казус и как да аргументират отговорите си. Вярваме че това е ключово умение не само за разбиране на материята и успешно полагане на изпити, но и за успешна професионална реализация. Натрупаните умения в тази насока дават преднина на всеки юрист пред останалите. Правилният подход е в основата на всичко.

Нашите обучения са подходящи за студенти в процес на подготовка за държавни изпити, за придобиване на юридическа правоспособност, кандидат-адвокати, кандидат-магистрати, както и за всички юристи, които са нови в практиката и желаят да развият уменията си и да обогатят знанията си.
Това, което ще ви предложим с обученията ни за решаване на казуси е практически подход към казуистичните въпроси, съчетан с възможността да усвоите и преговорите важни теоретични познания. 

За постигане на тази цел всяко от обученията ни започва с обсъждане на Алгоритъм за решаване на казуси, който е адаптиран към различните правни материи. Чрез алгоритъма, получавате основните насоки, които ще ви водят по пътя към успеха: от това как/от къде да започнем да решаваме един казус, какво да включим в отговорите си и как да се аргументираме, до това как правилно да разпределим времето си на изпит. В неформална обстановка заедно ще разглеждаме, разсъждаваме и обсъдим най-интересните теоретични постановки и релевантната съдебна практика, а нашите лектори ще отговорят на всичките ви въпроси по обсъжданата материя. 

Поставяме си за цел да направим още една малка революция с обученията ни за решаване на казуси, а именно да помогнем на всички участници да направят плавен прехода от теория към практика. Усвоените умения ще бъдат безценни, тъй като ще можете да ги прилагате през целия си професионален път, когато вие ще сте тези, които задават въпросите.

Като практикуващи юристи, ние осъзнаваме колко щеше да е позитивно за нас, ако ние разполагахме с възможността да работим с подобни практически методи и учебни материали на по-ранен етап от професията си. Неслучайно в страните с най-добре развити правни системи непрестанното решаване на казуси е основен метод за подготовка по време на целия образователен процес. Правното мислене се формира с практическо прилагане на теорията и с ежедневно анализиране на различни случаи от практиката.

Затова сме убедени в полезността на предлаганиете от нас обучения, както за студенти, така и за правоспособни юристи. Стотици от нашите участници също се увериха в ефективността на този метод и следят за новите издания на нашите обучения с казуси, за да продължават да надграждат себе си като професионалисти.