10 важни правила които трябва да знам за казуса на държавен изпит

10 важни правила, които трябва да знам за казуса на държавен изпит

10 важни правила, които трябва да знам за казуса на държавен изпит

10 важни правила, които трябва да знам за казуса на държавен изпит

Казусът, като елемент от държавните изпити за юристи, предизвиква страх у колегите, които не знаят какво да очакват и как да се подготвят адекватно, за да получат заветното „ДА!”. Има 10 много важни момента, които задължително трябва да съобразите, ако възнамерявате да заложите на самостоятелната подготовка: 

 1. Не се оставяйте обемът на казуса да определя настройката ви към сложността на изпита. Един дълъг казус може да бъде лесен за решаване, въпреки  голямата дължина на текста. Същевременно, един кратък казус, може да бъде съпроводен с достатъчно сложни въпроси, за да се затрудните да им отговорите за четири часа.

   

 2. Прочетете казуса много внимателно – в него е цялата информация, която ви е необходима, за да се аргументирате от гледна точка на факти.

 3. Не си измисляйте факти и обстоятелства. Всичко, което трябва да знаете е в текста на казуса. Всеки факт, който не е в казуса, но присъства в изложението ви, може да ви доведе до грешни изводи или да създаде лошо впечатление у екзаминатора.

 4. На почти всеки държавен изпит, към съответния казус задължително присъстват под една или друга форма въпроси като:

Как бихте определили подсъдността на предявените искове?

Колко и какви искове са предявени?

Каква е правната същност на иска?

 1. Добре е да започнете с директен отговор на въпроса и след това да се аргументирате. Така улеснявате екзаминатора при проверката, което във ваша полза. Не подценявайте аргументацията си въпреки това – понякога тя може да бъде определяща, защото отличната аргументация е по-силна от верността на отговора.
 2. Не отговаряйте на незададени въпроси.  Пример: Квалифицирайте иска на Петров срещу Георгиев. -> Екзаминаторите искат да разберат каква според вас е правната квалификация на този иск. Голям брой от явяващите се на държавен изпит колеги анализират основателността на иска, докато от тях се иска да определят правното му основание. Примерен отговор: “Предявен е иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД е конститутивен. С този иск изправната страна по предварителния договор, изпълнила поетото си задължение или заявила пред съда, в исковата си молба, готовност да го изпълни, може да иска от съда да обяви предварителния договор за окончателен. С този иск по съдебен ред се реализира субективно потестативно право на страната да поиска обявяването на договора от съда  за окончателен. Oт данните от казуса е видно, че …”

   

 3. Разпределете времето си така че да отговорите пълно на всички въпроси. Голям брой явили се на държавен изпит колеги прекарват почти половината си време развивайки отговора на първия въпрос, като по този начин се лишават от възможността да отговорят адекватно на следващите въпроси поради недостиг на време.

 4. Уверете се, че сте отговорили на всички въпроси – понякога от напрежение е възможно да пропуснем да развием отговора на някой въпрос и така да намалим шанса си за успех.

 5. А дали сте видели всички въпроси? В някои от тях се съдържат подвъпроси, от които зависи пълнотата на изложението.  Пример: Определете подсъдността на предявения иск. -> Подвъпросите тук са: Определете родовата подсъдност и 2. Определете местната подсъдност.

   

 6. Винаги отделяйте време да прочетете работата си! Терминологични, правописни и пунктуационни грешки се допускат от бързане, но екзаминаторът може да реши, че са от незнание, което е фатално за резултата от изпита.

Това е съвсем малка  част от събрания от нас опит, свързан с казусите на държавен изпит, която се постарахме да ви представим в синтезиран вид. Невъзможно е обаче да усвоите чрез една кратка статия целия набор от инструменти, които имаме за. Ако искате да развиете безценни умения, които ще ви помогнат не само по време на държавния изпит, но и за всеки следващ изпитен формат, заповядайте на нашите специализирани обучения за решаване на казуси, които можете да открите в секция „Предстоящи обучения” на интернет страницата ни.

И не забравяйте: Когато всичко това е зад гърба ви, ще оцените периода  на държавните изпити не като кошмар, а като времето, в което сте открили как да надскочите себе си! Бъдете позитивни и вярвайте в знанията и уменията си! Увереността в изложението ви се усеща от проверяващите и винаги повишава шансовете за успех.