Важно съобщение

важно съобщение COVID19

Важно съобщение!

важно съобщение COVID19
Уважаеми колеги,
Предвид извънредната обстановка в страната, обученията:
– „Подготовка за конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“
– Модул 1: Разглеждане и решаване на гражданскоправни казуси
– Модул 2: Разглеждане и решаване на наказателноправни казуси
– Конкурсът за младши съдии 2020 – Гражданскоправни казуси за подготовка
ще се проведат на нови дати!
С протокол № 10/16.03.2020 г. на Съдийската колегия на ВСС и протокол №10/16.03.2020 г. на Прокурорската колегия на ВСС, официално са взети решения за отмяна на датите за провеждане на конкурсите за назначаване на младши съдии, младши прокурори и младши следователи. Датата, часът и мястото на провеждане на писмените изпити по горепосочените конкурси, съгласно чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ, да се обявят с последващо решение на Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет, обнародвани в Държавен вестник.
 
ЛексАрт следи постоянно взетите решения от заседанията на колегиите на ВСС и ще ви информира своевременно при обявяване на новите дати на конкурса за младши съдии, прокурори и следователи. Провеждането на обученията: „Подготовка за конкурс за младши съдии, прокурори и следователи“ – Модул 1 и 2 и Конкурсът за младши съдии 2020 – Гражданскоправни казуси за подготовка ще бъдат съобразени с новите дати на конкурсите.
 
ЛексАрт подкрепя мерките за ограничаване разпространението на COVID-19.
С уважение,
Екипът на ЛексАрт
 
П.С.
За да продължите и поддържате професионалната си подготовка на ниво, ЛексАрт реши за периода на обявеното извънредно положение в страната да предостави отстъпка в размер на 10% от всички онлайн обучения, които предлага. За да използвате отстъпката при регистрация за избраното от вас обучение въведете код: LEXART19
Отстъпката важи за всички Е-обучения на уебсайта на ЛексАрт.
Отстъпката е в размер на 10 % от обявената цена на сайта на ЛексАрт за Е-обучения.
Отсъпката е валидна от 00:00 часа на 17.03.2020 г. до 23:59 часа на 13.04.2020 г.
Описаната отстъпка не може да се комбинира с други отстъпки предоставени от ЛексАрт.
Офертата е валидна за физически и юридически лица.
 
ЛексАрт си запазва правото да прекрати, промени, разшири или да се преустанови за постоянно, по всяко време, описаната отстъпка, като обяви това публично на сайта www.lexart.bg
 
За неуредените в условията за отстъпка въпроси се прилагат Общите условия за предоставяне и ползване на услугите от “ЛексАрт” 57 ООД.