Решаване на казуси: новите обучения на ЛексАрт

Решаване на казуси: новите обучения на ЛексАрт!

С есенните ни обучения ще се подготвим за най-важния етап от всеки изпит – КАЗУСЪТ!

От 13 до 15 септември ще решим заедно десет гражданскоправни, а на 12 и 13 октомври – шест наказателноправни казуси, обхващащи най-любимите институти на екзаминаторите на всеки изпит, който предполага решаване на казус.Изключителните ни лектори – адв. Андония Павлова, съдия Андрей Георгиев и мл. съдия Александрина Дончева, ще покажат на участниците алгоритъм за решаване на казуси, пригоден към спецификата на отделните клонове на правото, ще разгледат съществени теоретични и практически въпроси и ще споделят безценни знания и опит с участниците.

Пълната информация за обученията можете да откриете в секция Предстоящи обучения.