Пакетни цени за участие в нашите предстоящи обучения

Пакетни цени за участие в нашите предстоящи обучения

Възползвайте се от Пакетните цени за участие в нашите предстоящи обучения!

Пакетни цени за участие в нашите предстоящи обучения
Положи основата на успешна кариера в юридическата професия с нашите обучения по гражданскоправни и наказателноправни науки. Заяви участие до предстоящите събития и се възползвай от нашите Пакетни Цени до 16.10.2020 г.
“Държавен изпит по НПН: Овладей конспекта!”  и 
“Държавен изпит по НПН: Подготовка чрез казуси”
350 лв. вместо 420 лв.
 
ЛексАрт си запазва правото да прекрати, промени, разшири или да се преустанови за постоянно, по всяко време, тази специална оферта, като обяви това публично на сайта www.lexart.bg
За неуредените в условията за отстъпка въпроси се прилагат Общите условия за предоставяне и ползване на услугите от “ЛексАрт” 57 ООД