„Преоткрий заповедното производство!“

Заповедното производство - преоткрий гоЗаповедното производство е изключителна възможност в ръцете на кредитора, който търси ефективно и бързо удовлетворяване на своите вземания. Въпреки стремежа на законодателя производството да бъде формален и бърз ред за защита, съществуват въпроси, които остават неуредени от ГПК, а съдебната практика по редица казуси е противоречива. Незнанието на тези специфични особености може да доведе до неуспешно провеждане на производството.
Настоящото обучение ще изследва в детайли процедурите по чл. 410 – чл. 425 ГПК, ще разгледа задължителната съдебна практика по темата и ще ви покаже нова гледна точка, чрез която да преоткриете заповедното производство като ефективен инструмент, с който да постигате целите си.

Каним Ви да участване в обучение:
Преоткрий заповедното производство!
Лектор: Мария Долапчиева – Съдия в Софийски районен съд

Кога: 02.06.2019  г.
Къде: Витоша парк хотел, София 1700, ул. “Росарио” № 1
Цена: 70 лв. – при записване до 19.05.2019 г.
100 лв. – при записване от 20.05.2019 г. до 01.06.2019 г.
Записването става чрез обявените на интернет страницата ни телефон, електронна поща или регистрационна форма, както и чрез Фейсбук страницата ни.

Програма: 02.06.2019 г. (неделя)

 • 09:45 – 10:00 – Регистрация
 • 10:00 – 11:30 – Практически проблеми в заповедното производство – въведение. В кои случаи е подходящо инициирането на заповедно производство?
 • 11:30 – 13:00 – Положението на кредитора в заповедното производство по чл. 410 и чл. 417 ГПК.
  Критерии за избор на заповедно производство – чл. 410 ГПК и/или чл. 417 ГПК? Разграничение и особености на двете производства.
  Практически проблеми при изготвяне на заявление по чл. 410 ГПК и по чл. 417 ГПК. Какви задължителни изисквания за редовност на заявлението трябва да бъдат спазени, за да се избегне неговото отхвърляне? В кои случаи е необходимо представянето на доказателства към заявлението? Как се извършва преценката дали вземането е изискуемо съгл. чл. 418, ал. 3 ГПК?
  Защита на кредитора (практически насоки) – Кои съдебни актове в заповедното производство подлежат на обжалване? Претенции на кредитора за разноски, сторени в заповедното производство.
 • 13:00 – 14:00 – Обедна почивка
 • 14:00 – 15:30 – Положението на длъжника в заповедното производство.
  Последици за длъжника, в случай, че не оспорва вземането по заповедта.
  Последици за длъжника, в случай, че оспорва вземането по заповедта – възражение по чл. 414 ГПК и чл. 414а ГПК.
  Способи за защита на длъжника при издадена заповед за изпълнение – обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение (чл. 419 ГПК), спиране на изпълнението по чл. 420 ГПК, възражение по чл. 423 ГПК, иск по чл. 424 ГПК. Обжалване на заповедта за разноските и претенции на длъжника за сторените от него разноски.
 • 15:30 – 15:45 – Кафе пауза
 • 15:45 – 16:15 – Последици от подаването/неподаването на възражение срещу заповедта за изпълнение.
  Влизане в сила на заповедта за изпълнение.
  Предявяване на иск по чл. 422 ГПК – особености и последици.
 • 16:15 – 17:00 – Практическа част
  Най-често допускани грешки от заявителя при попълване на заявление за издаване на заповед за изпълнение – попълване на образци на заявление по чл. 410 ГПК и чл. 417 ГПК.
  Най-често допускани грешки от длъжника при попълване на възражение срещу заповед за изпълнение – попълване на образци на възражение по чл. 414 ГПК и чл. 414а ГПК.
  Най-често допускани грешки от ищеца при предявяването на иск по чл. 422 ГПК.
 • 17:00 – 17:15 – Време за вашите въпроси и препоръки

Информация за лектора:

Съдия Мария Долапчиева е завършила СУ „Св. Климент Охридски“ през 2013 г. От 2017 г. е съдия в Софийския районен съд, Гражданско отделение. В периода 2015 г. – 2017 г. е била младши съдия в Софийски градски съд, където е разглеждала както граждански, така и наказателни  дела. Участвала е в международни обмени за магистрати в Гърция и Франция, както и в различни обучения в Чехия, Германия и Румъния и други европейски държави. От 2017 г. е съдия-наставник в Стажантската програма Fulbright към Софийския районен съд.

Какво още получаваш от обучението:

– Лично отношение и индивидуален подход;

– Дискусия на актуални практически въпроси по темата;

– Възможност за задаване на въпроси към лектора.

– Технически материали и пособия за писане;

– Кафе пауза с топли и студени напитки.

Запиши се сега! Местата са органичени!