важно съобщение COVID19
14 март

Важно съобщение

Важно съобщение! Уважаеми колеги,Предвид извънредната обстановка в страната, обученията:– „Подготовка за конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“– Модул 1: Разглеждане и решаване на гражданскоправни казуси– Модул 2: …