10 април

Наказателноправни науки – Тест от адвокатски изпит

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ – ТЕСТ ОТ АДВОКАТСКИ ИЗПИТ – ЧАСТ II , С теоритично ОБЯСНЕНИЕ НА ОТГОВОРИТЕ Настоящият тест представлява наказателноправната част от въпросите на изпита за адвокати и младши адвокати …

03 април

За защитата в открито заседание на въззивна инстанция

За защитата в открито заседание на въззивна инстанция. Много практици пренебрегват значението на откритото заседание. Разчитат предимно на изложените си в писмен вид аргументи. В много от случаите обаче, именно …