31 март

Гражданскоправни науки – Тест от изпита за адвокати

Тест от адвокатски изпит Част I гражданскоправни науки, с теоритично обяснение на отговорите Приложените по-долу въпроси са от теста на изпита за адвокати и младши адвокати от пролетната сесия, 2016 …

12 март

Седемте качества, които всеки добър адвокат трябва да притежава!

Седемте качества, които всеки добър адвокат трябва да притежава. Искате да бъдете добър адвокат? Нека избрим седем от най-важните качества, които биха Ви помогнали за по-висока ефективност в практиката: 1. …

11 март

Интерактивно обучение през призмата на предлаганите обучения от ЛексАрт

Интерактивно обучение през призмата на предлаганите обучения от ЛексАрт Често в обявленията за обучения в правната сфера на ЛексАрт ще срещате думите интерактивно обучение, интерактивен подход, интерактивен учебен процес. Считаме, …