fbpx
Назад
26 февруари

С какво ще ни помогне алгоритъмът на ЛексАрт при решаване на гражданскоправен казус

С какво ще ни помогне алгоритъмът на ЛексАрт при решаване на гражданскоправен казус? Подготвеният от ЛексАрт алгоритъм е специфично пригоден за прилагане към различни казуси (гражданскоправен казус и др.), като се състои от поредица указания, които се изпълняват едно след друго, с цел получаване на обоснован отговор по зададен въпрос. …

26 февруари

За кого са подходящи обученията за решаване на казуси

За кого са подходящи обученията за решаване на казуси? Професионалният живот на всеки юрист  е свързан с ежедневното решаване на казуси. Казусите, с които се занимават правоспособните юристи са част от реалния живот и от правилното им решение до голяма степен зависят съдбите на хората. Независимо от сферата на правото, …